Setkání IHSS-ČR » Setkání IHSS ČR dne 9.3.2012

   
Místo konání:  Fakulta chemická VUT, Purkyňova 118, Brno
Termín: 9.3. 2012, 9:00 - 15:30
Program:
 
09:00 - 10:00 Registrace
10:00 - 10:10 Výzkum huminových látek v kontextu portátu Chempoint Ing. Filip Mravec, Ph.D. - Fakulta chemická, VUT v Brně
10:10 - 10:30 Aktuální stav v problematice standardizace huminových výrobků doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc. - Fakulta chemická, VUT v Brně
10:30 - 10:50 Praktické výsledky v použití humatizovaných hnojiv v českém zemědělství Lubomír Rákos - Amagro, s.r.o.
10:50 - 11:10 Identifikace huminových kyselin RNDr. František Novák, CSc. - Biologické centrum AV ČR
11:10 - 11:30 Optimalizace metodiky stanovení obsahu humátu v humatizovaných anorganických hnojivech Ing. Vojtěch Enev- Fakulta chemická, VUT v Brně
11:30 - 11:50 Možnosti polních a nádobových zkoušek na ÚKZÚZ Ing. Michaela Smatanová, Ph.D. - ÚKZÚZ
11:50 - 12:30 Novinky ve výzkumu a vývoji v oblasti huminových látek
12:30 - 13:00 Přestávka na občerstvení
13:00 - 14:00 Diskuse k tématům, zodpovězení dotazů a připomínek
14:00 - 15:30 Prohlídka laboratoří