Další setkání české pobočky IHSS

Setkání české pobočky IHSS je v roce 2022 plánováno na 29. dubna. Další informace. K dispozici je orientační program a abstrakt příspěvku Menšík a kol.

Nový odkaz

na kvantitativní IČ spektroskopii huminových látek přidán do části "O huminových látkách".

IUPAC a humiové látky

Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) zahrnula (syntetické) huminové látky mezi deset nejvýznamnějších rozvíjejících se technologií roku 2021: iupac.org/what-we-do/top-ten/.