Další setkání české pobočky IHSS

plánované na 15 .březen 2024 se bohužel kvůli stávající ekonomické situaci v tradičním ("valtickém") formátu neuskuteční. Zvažujeme jednodušší setkání v před-tradičním formátu, tj. jednodenní (ca od 10:00 do 15:00) na FCH VUT v Brně, pravděpodobně některý pátek v květnu.

Konference IHSS 2024

22. konference IHSS se bude konat koncem srpna v Rimini, Itálie.

Názvoslovné doporučení

V loňském čísle 9 časopisu Chemiské listy (ročník 117) vyšel článek o huminových látkách, doporučující i jisté změny v souvisejícím českém názvosloví. Posuďte je sami.

Nový odkaz

na kvantitativní IČ spektroskopii huminových látek přidán do části "O huminových látkách".

IUPAC a huminové látky

Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie (IUPAC) zahrnula (syntetické) huminové látky mezi deset nejvýznamnějších rozvíjejících se technologií roku 2021: iupac.org/what-we-do/top-ten/.