Kontaktní údaje IHSS Česká republika

  • Národní koordinátor IHSS Česká republika:
    prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc., e-mail: pekar@fch.vutbr.cz
  • Veškeré dotazy, náměty a žádosti směřujte prosím na následující e-mail:
    sekretariát IHSS ČR: info@ihss-cz.cz