Setkání IHSS-ČR » Setkání IHSS ČR dne 14.10.2011

   
Místo konání: Fakulta chemická VUT, Purkyňova 118, Brno
Termín: 14.10. 2011, 9:30 - 16:30
Program:
 
09:30 - 10:00 Registrace
10:00 - 10:05 Zahájení
10:05 - 10:20 Akademický pohled na praktickou problematiku standardizace huminových látek; doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc. - Fakulta chemická, VUT v Brně
10.20 - 10.40 Potřeby standardizace huminových látek v komerční sféře; Lubomír Rákos AMAGRO s.r.o
10:40 - 11:00 Možnosti v hodnocení huminových látek; doc. Ing. Martina Klučáková, Csc.- Fakulta chemická, VUT v Brně
11.00 - 11.20 Charakterizace huminových kyselin pro potřeby standardizace RNDr. František Novák, CSc. - Biologické centrum AV ČR
11.20 - 11.40 Stanovení obsahu vodou extrahovaného uhlíku u přírodních humusových látek; RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. - Mendelova Univerzita v Brně
11.40 - 12.40 Přestávka na občerstvení
12.40 - 14.00 Diskuze k tématům, zodpovězení dotazů a připomínek
14.00 - 15.30 Prohlídka laboratoří