Setkání IHSS-ČR » Setkání IHSS ČR dne 11.3.2011

   
Místo konání: Fakulta chemická VUT, Purkyňova 118, Brno
Termín: 11. 3. 2011, 9:30 - 16:30
Program:
 
09:30 - 10:00 Registrace
10:00 - 10:15 Zahájení
10:15 - 12:00 Prezentace hlavních výzkumných aktivit v oblasti huminových látek na VVI:
  Ing. Petr Sedláček, Ph.D. - Fakulta chemická, VUT v Brně
  Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.- Fakulta chemicko-technologické, Univerzita Pardubice
  Ing. Jaroslav Záhora, CSc. - Agronomická fakulta,MZLU v Brně
  RNDr. František Novák, CSc. - Ústav půdní biologie, AV ČR
12:00 - 12:15 Přestávka na občerstvení
12:15 - 13:45 Pohled zástupců komerčního sektoru na výzkum a vývoj v oblasti huminových látek:
  Ing. Barbora Badalíková - Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko
  Lubomír Rákos, Ing. Giláni - Amagro s.r.o.
  Ing. Horňák - Rašelina a.s., Soběslav
13:45 - 15:00 Příspěvky "ad hoc", diskuze
15:00 - 16:30 Prohlídka laboratoří