Setkání IHSS-ČR » Setkání IHSS ČR dne 1.3.2013

   
Místo konání Fakulta chemická VUT Brno, Purkyňova 118, Brno
Termín konání:  1. březen 2013
   
Program:   
F. Novák Zdroje huminových látek
L. Rákos Středisko huminových látek - projekt přepracování organických odpadů
M. Smatanová Pokusy s humatizovaným amofosem
P. Sedláček Lignohumáty a FCH
V. Enev Izolace a charakterizace huminových látek pomocí spektrálních metod
J. Smilek Reaktivita modifikovaných huminových kyselin studovaná v difuzních celách
M. Kalina Zkoumání huminové difuze a reakcí
M. Pekař Standardizace huminových výrobků - aktuální stav