Setkání IHSS-ČR » Setkání IHSS ČR a SR dne 5.10.2012

Místo konání: hotel AKADEMIE Velké Bílovice
Termín konání: 5.10. - 6.10.2012
   
Program:

   
Blok: Struktura, charakteristika huminových látek
 
  13C nukleárna magnetická rezonancia - účinný nástroj chemickej charakteristiky humínových kyselin
  RNDr. Gabriela Barančíková, CSc.; Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
   
  Struktura Lignohumátu
  RNDr. František Novák, CSc.; Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice
   
  Charakterizace huminových látek  pomocí spektrometrických metod
  Ing. Vojtěch Enev; Fakulta chemická VUT, Brno
   
  Nové metody charakterizace huminových látek na FCH - Zetasizer NANO ZS
  Ing. Jiří Smilek, Ing. Michal Kalina; Fakulta chemická VUT, Brno
   
Blok : Separace a frakcionace huminových látek
   
  Separácia a francionácia huminových látok na základě ich interakcií s iónmi kovov
  doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.; Katedra analytickej chémie Pri. Fakulta UK, Bratislava
   
  Využitie spájania vysokoúčinných separačných metód na separáciu, frakcionáciu a charakterizáciu humínových látok
  RNDr. Róbert Góra, PhD.; Katedra analytickej chémie Pri. Fakulta UK, Bratislava
   
Blok: transportní funkce huminových látek
   
  Využití difůzních technik při studiu huminových látek
  Ing. Jiří Smilek, Ing. Michal Kalina; Fakulta chemická VUT, Brno
   
  Transport Lignohumátu skrz rostlinnou kutikulu
  Ing. Marcela Laštůvková, Ing. Petr Sedláček PhD. & kol.; Centrum materiálového výzkumu FCH VUT, Brno
   
Blok: role huminových látek při ochraně rostlin
   
  Humínové látky a pesticidy
  RNDr. Mária Chalányová CSc.;  Katedra analytickej chémie Pri. Fakulta UK, Bratislava
   
  Možné využití huminových látek v ochraně rostlin
  Ing. Muška, Ing. Lampíř Lubomír PhD.; Výzkumné centrum Sádek
   
Blok: zemědělské a jiné aplikace huminových látek
   
  Priestorová variabilita POC na podklade experimentálnych a DPZ údajov
  RNDr. Ján Halas, PhD.; Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
   

Chemické modifikace huminových kyselin a jejich sorpci kationických barviv
  Ing. Tomáš Weidlich, PhD.; Fakulta chemicko technologická Univerzita Pardubice
   
   Zemědělské využití superabsorbentů
  Ing. Romana Kolajová; Fakulta chemická VUT, Brno
   
Blok: ostatní
  Informace o výsledcích minulých setkání na téma "Standardizace huminových látek"
  Informace o podaném projektu "Výzkum pro potřeby standardizace kvality a účinnosti komerčních přípravků na bázi huminových látek pod názvem STANDAHUK"
  Ing. Petr Sedláček, PhD.; Centrum materiálového výzkumu FCH VUT, Brno                           
   
  Informace z 16. konference IHSS Hang Zhou Čína
  Prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc.; Fakulta chemická VUT, Brno